Zamówienia i przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zadania:

REMONT POKRYCIA DACHU BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY
UL. GOSŁAWICKIEJ 26 W KONINIEI Informacja o Zamawiającym (Inwestorze) i Organizatorze:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gosławickiej 26 w Koninie (62-510),

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 310230898 oraz posiadająca numer NIP: 665-18-94-556,

w imieniu i na rzecz której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa jako „Pełnomocnik”: Konsalnet spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa, z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Przemysłowej 158.

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 26 w Koninie”.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

 • naprawa tynków kominów,

 • naprawa okapów,

 • obróbki kominów,

 • obróbki facjatek,

 • docieplenie facjatek,

 • uszczelnienie kalenicy dachu, facjatek i narożnych,

 • uszczelnienie okien dachowych i naświetli,

 • wymiana pokrycia dachowego,

 • montaż wyłazów dachowych.

 1. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w załączonym przedmiarze robót.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót i wszelkich uzgodnień
  w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie.

  III Termin realizacji zamówienia

  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 • rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

 • zakończenie do dnia 30.09.2015 r.

  IV Informacjo o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

  V Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

  Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

 • Kazimierz Bułakowski; tel. 63 247 12 08, fax 63 247 12 07, kazimierz.bulakowski @aspak.pl

  -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30; 
       (budynek „AS PAK”, pok. nr 1, na terenie Elektrowni Konin w Koninie przy ul. Przemysłowej 158) 

  VI Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać na adres:

  Konsalnet sp. z o.o. AS PAK sp. k.

  62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 158(budynek „AS PAK” pokój nr 1),

  nie później niż do dnia 21.04.2015 r. do godziny 9:00.

 • Opakowanie i oznakowanie ofert

  Ofertę należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie - opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Konsalnet sp. z o.o. AS PAK sp. k. i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana zgodnie z opisem w Specyfikacji zamówienia.

  VII Miejsce i termin otwarcia ofert

  1.  Otwarcie ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).

  2.  Otwarcie przez Zamawiającego złożonych ofert nastąpi w dniu 21.04.2015 r.

  VIII Termin związania ofertą

  1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

   

   

  Szczegółowe warunki oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja do oferty, którą organizator udostępni zainteresowanym po przesłaniu wniosku o udostępnienie na adres e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W tytule wniosku należy wpisać: REMONT DACHU GOSŁAWICKA 26.

   

   

Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.