Zamówienia i przetargi

 


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


na wykonanie zadania:


Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia oraz docieplenie ścian szczytowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 10 w Koninie

 

 

 

I Informacja o Zamawiającym (Inwestorze) i Organizatorze:

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gosławickiej 10 w Koninie (62-510), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 310230792 oraz posiadająca numer NIP: 665-18-95-107,

w imieniu i na rzecz której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa jako „Pełnomocnik”:

Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK Sp.k. z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Przemysłowej 158.

 

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dachu w zakresie wymiany pokrycia oraz docieplenie ścian szczytowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 10 w Koninie” 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
  • naprawa tynków kominów,

  • docieplenie facjatek,

  • wykonanie nowego pokrycia dachu,

  • wykonanie nowych opierzeń,

  • montaż wyłazów dachowych,

  • montaż śniegochwytów, ław kominiarskich,

  • montaż rynien i rur spustowych,

  • ocieplenie ścian szczytowych systemem bezspoinowym oraz tynk mineralny i kolorystyka elewacji farbami silikatowymi,

  • montaż nowych parapetów zewnętrznych,

  • osadzenie nowych okien piwnicznych,

  • malowanie krat okienek piwnicznych.

    

  2. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót i wszelkich uzgodnień w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie.

   

  III Termin realizacji zamówienia

  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

  • rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

  • zakończenie do dnia 30.09.2015 r.

   IV Informacjo o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

   Dopuszcza się składanie ofert częściowych i wariantowych.

   V Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

   Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

  • Kazimierz Bułakowski; tel. 63 247 12 08, fax 63 247 12 07, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30;
        (budynek „AS PAK”, pok. nr 1, na terenie Elektrowni Konin w Koninie przy ul. Przemysłowej 158) 

   VI Miejsce i termin składania ofert

   Oferty należy składać na adres:

   Konsalnet Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK Sp. k.

   62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 158(budynek „AS PAK” pokój nr 1),

   - nie później niż do dnia 22.04.2015 r. do godziny 9:00.

   

  • Opakowanie i oznakowanie ofert

   Ofertę należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie - opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana na adres Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK Sp. k. i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana zgodnie
   z opisem w Specyfikacji.

   VII Miejsce i termin otwarcia ofert

   1.  Otwarcie ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).

   2.  Otwarcie przez Zamawiającego złożonych ofert nastąpi w dniu 22.04.2015 r.

   VIII Termin związania ofertą

   1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

   2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    

    

   Szczegółowe warunki oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja oferty, którą organizator udostępni zainteresowanym po przesłaniu wniosku o udostępnienie na adres e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

   W tytule wniosku należy wpisać: REMONT - GOSŁAWICKA 10.

   

 

Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.