Zamówienia i przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie zadania:

REMONT BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY
UL. GOSŁAWICKIEJ 8 W KONINIE

 

I Informacja o Zamawiającym (Inwestorze) i Organizatorze:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gosławickiej 8 w Koninie (62-510),

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON:310230786 oraz posiadająca numer NIP: 665-18-95-159,

w imieniu i na rzecz której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa jako „Pełnomocnik”: Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK spółka komandytowa, z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Przemysłowej 158.

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gosławickiej 8 w Koninie w zakresie wymiany pokrycia dachu i odnowienia powłok malarskich ścian zewnętrznych

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

   Zamawiający oczekuje złożenia ofert wariantowych:

   WARIANT I

 • naprawa tynków kominów + wyprawa z malowaniem i obróbki, osadzenie kratek wentylacyjnych metalowych ocynkowanych, izolacja przeciwwodna czapek masą bitumiczną lub lepikiem ,

 • wykonanie nowych opierzeń,

 • wymiana rynien i rur spustowych – ilości zgodne ze stanem obecnym,

 • docieplenie facjatek, styropian EPS 70-038, grub. 14 cm, ościeża okienne min. 2 cm, tynk zewn. mineralny, farba silikatowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,

 • wymiana pokrycia dachowego, lakierowana blacha dachówkowa grubość 0,5 mm,

 • montaż wyłazów dachowych 2 szt. + ławy kominiarskie,

 • montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych,

 • wymiana 2 szt. naświetli na wykonane z PCV (naświetla klatek schodowych) – montaż w opcji, po kontroli stanu faktycznego,

 • wymiana instalacji odgromowej na połaci dachu z pomiarami po wykonanych robotach.

   

  WARIANT II

   

 • cały zakres robót wymieniony w WARIANCIE I,

 • wykonanie kompleksowego odnowienia powłoki malarskiej zewnętrznych ścian budynku, w tym:

  - przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie poprzez zeskrobanie i zmycie,

  - naprawa spękań i ubytków w warstwie tynku,

  - gruntowanie powierzchni ścian pod malowanie,

  - malowanie farbą przeznaczoną do użycia na ścianach zewnętrznych, o właściwościach zapewniających odporność na zabrudzenia i trwałość koloru  (np. farba silikatowa) w kolorze uzgodnionym
  z Zamawiającym – z zastosowaniem rozwiązań systemowych jednego producenta.

 • wymiana zwodów instalacji odgromowej wraz z pomiarami - w opcji, po kontroli stanu faktycznego.

 1. Warunki szczegółowe określa specyfikacja ofertowa.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym i Organizatorem przy dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót i wszelkich uzgodnień w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie.

  III Termin realizacji zamówienia

  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 • rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

 • zakończenie - termin zaproponowany przez Wykonawcę.

  IV Informacjo o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

  Zamawiający oczekuje złożenia ofert wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  V Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

  Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

 • Kazimierz Bułakowski; tel. 63 247 12 08, fax 63 247 12 07, kazimierz.bulakowski @aspak.pl

 • Zbigniew Bukowiecki, tel. 63 247 12 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30; 
       (budynek „AS PAK”, pok. nr 1, na terenie Elektrowni Konin w Koninie przy ul. Przemysłowej 158) 

  VI Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać na adres:

  Konsalnet sp. z o.o. AS PAK sp. k.

  62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 158(budynek „AS PAK” pokój nr 1),

  nie później niż do dnia 15.05.2015 r. do godziny 12:00.

 • Opakowanie i oznakowanie ofert

  Ofertę należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie - opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Konsalnet sp. z o.o. AS PAK sp. k. i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana zgodnie z opisem w Specyfikacji zamówienia.

  VII Miejsce i termin otwarcia ofert

  1.  Otwarcie ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).

  2.  Otwarcie przez Zamawiającego złożonych ofert nastąpi w dniu 15.05.2015 r.

  VIII Termin związania ofertą

  1. Termin związania ofertą wynosi 45 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

  Szczegółowe warunki oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja oferty, którą organizator udostępni zainteresowanym po przesłaniu wniosku o udostępnienie na adres e-mail:        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  W tytule wniosku należy wpisać: REMONT BUDYNKU GOSŁAWICKA 8.

Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.