Zamówienia i przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zadania:

Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Dworcowej 7 w Koninie

 

I Informacja o Zamawiającym (Inwestorze) i Organizatorze:

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dworcowej 7 w Koninie (62-510), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem identyfikacyjnym REGON: 301992840 oraz posiadająca numer NIP: 665-298-81-30, w imieniu i na rzecz której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa jako „Pełnomocnik”: Konsalnet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AS PAK Spółka komandytowa z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Przemysłowej 158.

II Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dworcowej 7 w Koninie”.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:

   

  WARIANT I

  Wymiana stolarki okienno – drzwiowej

  Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu

  Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu

  Ocieplenie stropodachu STR-W i STR-D

  Ocieplenie ościeży okien i drzwi

  Obróbki blacharskie

  Naprawa schodów

  Malowanie elementów metalowych

  Naprawa spękań i zarysowań stropów nad piwnicą

  Remont daszku nad wejściem do budynku

  Roboty porządkowe

   

  WARIANT II

   

  Wymiana stolarki okienno – drzwiowej

  Naprawa ubytków i miejscowe wzmocnienie tynku na elewacji

  Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego ścian zewnętrznych

  Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową

  Obróbki blacharskie

  Naprawa schodów

  Malowanie elementów metalowych

  Naprawa spękań i zarysowań stropów nad piwnicą

  Remont daszku nad wejściem do budynku

  Roboty porządkowe

   

 1. Szczegóły dotyczące poszczególnych zakresów robót zawarte są w przedmiarze robót.

 2. Roboty podlegające wykonaniu zostaną dodatkowo uszczegółowione z Wykonawcą w zależności od przyjętego Wariantu wykonania.

   

  III Termin realizacji zamówienia

  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

 • rozpoczęcie od dnia podpisania umowy,

 • zakończenie do dnia 30.10.2015 r.

  IV Informacjo o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  V Informacja o formie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

  Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

 • Zbigniew Bukowiecki, tel. 63 247 12 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30; 
       (budynek „AS PAK”, pok. nr 1, na terenie Elektrowni Konin w Koninie przy ul. Przemysłowej 158) 

  VI Miejsce i termin składania ofert

  Oferty należy składać na adres:

  Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK Sp.k.

  62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 158 (budynek „AS PAK” pokój nr 1),

  - nie później niż do dnia 15.04.2015 r. do godziny 9:00.

 • Opakowanie i oznakowanie ofert

  Ofertę należy składać w jednej nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie - opakowaniu. Koperta powinna być zaadresowana na adres Konsalnet Sp. z o.o. AS PAK Sp.k. i opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz powinna być oznakowana zgodnie
  z opisem w Specyfikacji przetargowej.

  VII Miejsce i termin otwarcia ofert

  1.  Otwarcie ofert jest niejawne (bez udziału Wykonawców).

  2.  Otwarcie przez Zamawiającego złożonych ofert nastąpi w dniu 15.04.2015 r.

  VIII Termin związania ofertą

  1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   

   

  Szczegółowe warunki przetargu oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja przetargowa, którą organizator przetargu udostępni zainteresowanym po przesłaniu wniosku o udostępnienie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w tytule wiadomości wpisując: : "Wniosek o udostępnienie dokumentów - Remont Dworcowa 7".

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.