Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zarządzania nieruchomościami oferujemy:
 • sprawowanie zarządu w sposób zgodny z zasadami prawidłowego zarządu i w dobrze pojętym interesie właściciela
 • realizowanie przyjętej strategii działania
 • podejmowanie działań w celu redukcji kosztów eksploatacyjnych
 • utrzymywanie nieruchomości w stanie nie odbiegającym od przejętego
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaną nieruchomością
 • organizowanie konkursów ofert na usługi bądź roboty budowlane 
  
Dodatkowo proponujemy:
 • wykonywanie czynności i obowiązków przekraczających zwykły zarząd nieruchomością
  oraz innych usług na pisemne zlecenia w oparciu o wzajemne uzgodnienia i udzielone pełnomocnictwa
 • zlecanie ekspertyz oraz kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości
  i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego, na rzecz i koszt właścicieli
W ramach zarządzania wykonujemy również inne czynności związane z obsługą nieruchomości - wynikające bezpośrednio z zapisów w zawartej umowie lub na odrębnie złożone zlecenie.
 
W ramach zawartych umów zarządzamy lub administrujemy nieruchomościami
o łącznych  powierzchniach ok. 55 000 m2, m.in. dla:
 1. Zespołu Elektrowni PAK S.A. 
 2. Wspólnot mieszkaniowych
 3. Nieruchomości Miasta Konin  
Czynności zarządzania nieruchomościami, zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykonywane są przez licencjonowanego zarządcę oraz wykwalifikowaną
i doświadczoną kadrę. Zarządca posiada również stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.
 

Dodatkowe informacje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. ...więcej.